Sunday, August 28, 2011

NORA AUNOR: Templo ng pagsusulong ng Free Expression Bill


by BOY VILLASANTA
August 22, 2011

MARAHIL ay may kokontra kung aming sabihing si Nora Aunor ay maaaring gawing templo ng pagsusulong ng Free Expression Bill pero may argumento kami tungkol sa bagay na ito.
 
Bagamat babasahin nating lamog na lamog na si Nora sa kanyang publiko at pribadong buhay sa pananaw ng mga siniko o moralista o sulimpat ang tingin sa mga bagay-bagay, nananatiling si Aunor pa rin ang simbolo ng lipunang Filipino—sa kabuuan ng personalidad ng isang sagisag na dumaan na sa maraming pagsubok at pakikibaka sa tunggalian ng mga uri sa lipunang ito at hanggang ngayon ay nangangapa pa rin sa tunay na landasin dahil sa urong-sulong, sinikal at bantulot na pakikipagbuno, kumalas sa mga samut-sari, sabid-sabid na mga motibo ng mga burgis at peti-burgis at ng kanya mismong uri na nakapaligid sa kanya at akayin ang bawat isa sa tamang landas kahiman at matagal itong adhika.

Artista si Nora at siya ay saksi sa lahat ng mga bagay—mabuti at masama—na naganap at nagaganap sa showbiz at ang partisipasyon ng mga ahensiya at tao sa negosyo at larangang ito ay kapang-kapa na niya sa kaibuturan ng kanyang puso at isip.

***
Kaya ang pagkalap ng mga progresibo kay Guy na makasama sa pagsusulong ng Free Expression Bill o ang pagbabago sa mga nakaugalian nang rikotitos ng Movie and Television Review and Classification Board ay isang nakakapagpaalab ng puso at diwa ng mga nakikibaka para sa malayang pamamahayag.

Kasi nga’y ang isa sa masisigasig na nagsusulong kay La Aunor na maging nasa pusod ng pagsusulong ng Free Expression Bill ay walang iba kundi ang masigasig din at aktibong kasapi ng Young Critics Circle na si Nonoy Lauzon.

Kinukulit ni Nonoy ang peryodistang pampelikulang si Dennis Adobas na maging bahagi si Ate Guy ng Free Expression Bill lalo na sa mga kilos-protesta ng mga taong bumubuo nito.
Maisisingit naman ito marahil ni Nora sa kanyang mahigpit na iskedyul dahil isa ito sa mahahalagang gawain ng bawat tao, magulang, anak, propesyunal, manggagawa saanmang sulok ng lipunan at marami pang mga klase ng nilalang sa ating piling.
***
Matagal nang isinusulong ang pagbabago sa MTRCB sapul pa noon pero nagkasama-sama ang mga kabataang filmmaker na sina Lady Ann Salem,  at iba pa nang magbuo ng grupo para isangguni ang pagbabago sa ahensiya ng sensura sa bansa dahil sa pagbabawal nito na magpalabas ng mga pelikula sa Cine Adarna ng University of the Philippines Film Institute na ang pelikula ay hindi dumaraan sa kamay ng MRTCB.

Kaya lang ay hindi nagpatuloy ang kilusan hanggang sa magbago nga ang rehimen at makita na may iba nang timpla at ihip ng hangin ang bagong pamahalaan.

***
Kagagaling lang ni Joel Lamangan kasama ang peryodistang si Dino Manrique at iba pa sa Kongreso para isulong ang Free Expression Bill.

Pero ang napagkasunduan ng samahan ay ipagpatuloy ang mga layunin pero hindi na gagawing maingay.

Kaya rin naman ni Norang hindi maingay ang kanyang pagtulong sa pasusulong na ito.
Umalis na pabalik ng Singapore si Carlitos Siguion-Reyna pagkatapos niyang sanggunian ng mga kasama sa pagtataguyod ng Free Expression Bill at ang payo nito ay ipagpatuloy lang ang mga simulain pero hindi na kailangang kumilos pa nang malawakan halimbawa’y mga demonstrasyon at martsa.

Samantala, kaugnay ng malayang pamamahayag, nagsimula na ang organisasyon ng Freelance Writers of the Philippines na pinangunahan ni Dino at ng kanyang mga kasama.
Ito ay para pahalagahan ang mga kagalingan at karapatan ng mga peryodista sa iba’t ibang larangan ng panulataan kabilang ang peryodismo pampelikula. 

--------------------------------------------------------------
Source: http://pinoyweekly.org/new/2011/08/nora-aunor-templo-ng-pagsusulong-ng-free-expression-bill/

No comments:

Post a Comment